English version


Nederlandse versie
 


Gespecialiseerd in opleidingen rond Informatie Architecturen

 

 

Mondelinge / interactieve cursus:

Appreciatie Informatie Architecturen

 

Als zeer goed geŽvalueerd!

 

Voor de planning, vraag informatie aan

 

Kenmerken:

 • Cursus wordt zoveel mogelijk in interactie met de deelnemers gegeven
 • Overal ruimte voor vragen en discussie
 • Uniek: de deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen gedurende 2e dag behandeld worden!

Voor meer inhoudelijke informatie, klik hier!

Organisatie:

 • Duur: 2 dagen (4 dagdelen)
 • normaal 8 tot 16 deelnemers per cursus.
 • Prijs: op aanvraag (incl. materiaal, beantwoording van een redelijk aantal vragen via E-mail en de halfjaarlijkse bijeenkomst op standaard locatie, excl. BTW)
 • In-company organisatie is mogelijk.
 • Organiseerbaar op alle dagen van de week behalve zondag.
 • Standaard: op locatie in Nederland of Belgie. Andere locaties mogelijk.
 • Taal: Nederlands. Cursussen in Engels en Duits zijn op aanvraag mogelijk.
 • Documentatie:
  1. Overdruk van de gebruikte slides en lichtbeelden enz.
  2. Bundel met relevante artikelen en andere teksten

Eventueel een 5e dagdeel!

Op afspraak kan een avondsessie gehouden worden na de 1e dag. Tijdens een avondsessie kan een door deelnemers aangedragen vraagstuk of case behandeld worden.

Uw docent:

 • Steven van 't Veld --- Principal Consultant, informatiekundige met vele jaren ervaring als informatie architect.

Voor meer informatie:

 • E-mail ons door HIER te klikken
 • Bel naar A/I/M BV: 06 - 533 22 595
 • Fax naar A/I/M BV: 084-223 9544
 • Schrijf naar A/I/M BV. Het adres is Postbus 85142, 3009 MC Rotterdam

Het vakgebied van de informatie architect is continu in beweging. Het kan dan ook zijn dat de navolgende inhoudsopgave op gezette tijden aangepast wordt.

Voor meer inhoudelijke informatie: KLIK HIER

 

Inhoud van de cursus (klik op het onderwerp en u krijgt een uitgebreide uitleg):

Dag 1, ochtend:

Dag 1, middag:

Dag 2:


Dag 1, ochtend:

 

Introductie

 • Voorstelronde (incl. achtergrond en interesse van deelnemers)
 • Inventarisatie eventuele speciale wensen en te behandelen invalshoeken gedurende dag 2
 • Overzicht van de te behandelen stof

terug naar de inhoudsopgave

Terminologie

 • Term: Architect
 • Term: Aannemer
 • Term: Architectuur
 • Term: Infrastructuur
 • Termen: Informatiekunde cq. informatisering en automatisering

terug naar de inhoudsopgave

Meta architectuur

 • Opbouw
 • Architectuur der architecturen
 • Algemene uitleg van de verschillende architecturen.

terug naar de inhoudsopgave

 

---> Ruimte voor vragen en discussie <---

 

Bedrijfsproces architectuur

 • Wat is een bedrijfsproces?
 • De organisatie structuur
 • Ondersteuning met IT: alignment

terug naar de inhoudsopgave

 

---> Ruimte voor vragen en discussie <---

 

Lunch

 

Dag 1, middag:

 

Architectuur van de informatie infrastructuur

 

 • De informatie architectuur
 • Van horizontaal naar verticaal
 • De architectuur van de informatie infrastructuur
  • Applicaties
  • Gegevens
  • Technische Infrastructuur
 • Business cq. strategic alignment

terug naar de inhoudsopgave

---> Ruimte voor vragen en discussie <---

Informatie architectuur

 

Hoofdlijnen: visie en beleid

 • Informatie en gegevens
 • Informatie visie
 • Architectuur van de informatie structuur
 • Functionele architectuur

Modellen

 • Conceptuele modellen
 • Conceptueel Informatie Model
 • Conceptueel Functie Model

Normen en standaards

 • Te maken afspraken
 • Wet of richtlijn

Toekomstige informatie infrastructuur

 • IT visie (of ICT visie)
 • Architectuur van de toekomstige informatie infrastructuur
 • Afspraken rond de inzet van onder meer IT

Verandering en planning

 • Gewenste veranderingen en verbeteringen
 • Consequenties van veranderingen en bestek
 • Informatieplanning

terug naar de inhoudsopgave

 

---> Ruimte voor vragen en discussie <---

 

Systeemontwikkeling

 • Het ontwikkelen van systemen, applicaties en/of objecten
 • De aanschaf van software
 • Bestek en voortraject

terug naar de inhoudsopgave

 

---> Ruimte voor vragen en discussie <---

 

De informatie architect

 • Profiel en Vaardigheden
 • Ervaring

terug naar de inhoudsopgave

 

---> Ruimte voor vragen en discussie <---

 

Dag 2

Recapitulatie

 

Keuze van de deelnemers uit de navolgende invalshoeken die vervolgens gedurende deze dag behandeld zullen worden!

 

 

terug naar de inhoudsopgave

 

Te behandelen invalshoeken

Belangrijk:

 • de volgende lijst wordt steeds aangepast. Aanpassing betekent overigens meestal uitbreiding van de lijst.
 • deelnemers kunnen vooraf vragen om andere onderwerpen aan de lijst toe te voegen. Indien relevant en haalbaar zal aan deze verzoeken voldaan worden.

Visie en beleid

 • Bedrijfsvisie en beleid
 • Informatie in organisaties: communicatie
 • Informatievisie en beleid
 • IT-visie en beleid
 • Vertaling naar architecturen

De structuur van informatie

 • Architectuur van de Informatie Structuur
 • Betekenis als stuurinstrument
 • Conceptueel informatiemodel
 • Begrippen

Functionaliteit

 • Functionele architectuur
 • Functies en bedrijfsprocessen
 • Conceptueel functiemodel

Cultuur

 • Organisaties en mensen
 • Veranderingen en cultuur

Beheer: architectureel en technisch

 • Beheer van de informatie infrastructuur
 • Methoden als ITIL
 • Functioneel beheer en verder

Informatieplan

 • Gewenste wijzigingen
 • Prioriteitstelling
 • Informatieplan

Veranderingen

 • Mens en verandering
 • Organisatie en verandering
 • Mens en automatisering

Methoden, technieken en hulpmiddelen

 • Bedrijfsproces architectuur
 • Architectuur van de informatie infrastructuur (+ IT-architectuur)
 • Informatie Architectuur
 • Systeemontwikkeling

Systeemontwikkeling

 • Voortraject of bestek
 • Aankoop van software: Standaardsoftware, ERP, Componenten enz.
 • Acceptatietest

Business en strategic alignment

 • Bedrijfsprocessen
 • Functionaliteit
 • Applicaties
 • effectiviteit van informatie infrastructuren

Governance

 • IT-governance of informatie governance
 • Regie of verantwoordelijkheid

Het introduceer van de informatie architectuur

 • Long scan
 • Quick scan
 • Cultuur en veranderingsbereidheid
 • Simpel en duidelijk

Betrokkenen

 • De directie
 • Informatie management
 • Automatiseerders/IT-ers
 • Leveranciers en aannemers

Naar behoefte andere invalshoeken

 

Afronding van de cursus

terug naar de inhoudsopgave

 

Copyright 1999 - A/I/M bv

Laatste aanpassing: 18 september 2006

Kijk ook eens naar: SCIA: Stichting ter Certificering van Informatie Architecten

 
A/I/M bv.
Postbus 85142, 3009 MC Rotterdam
Fax: 084-223 95 44
Mobiel: 06-533 22 595