English version


Nederlandse versie

 

A/I/M bv is een volledig onafhankelijk (= ongebonden), informatiekundig adviesbureau. A/I/M bv biedt diensten aan die nog nauwelijks door anderen aangeboden worden. IT is daarbij belangrijk als oplossing, maar informatie staat voor haar centraal omdat organisaties daar behoefte aan hebben.

Informatie raakt de kern van organisaties. Kennis van haar informatie geeft een organisatie de kracht om een optimaal passende informatiehuishouding te (laten) realiseren. Weten welke gegevens informatie zijn voor een organisatie geeft de basis om richting te geven, een krachtige, praktisch bruikbare informatie strategie te ontwikkelen.

NIEUW: Artikel in het maandblad Informatie "De Vloedgolf 'Cloud'". Discussie via LinkedIn. Direct te lezen via deze website.

Het acroniem A/I/M staat voor:

 • Architectuur. Dit begrip wordt zo dicht mogelijk bij haar het originele betekenis uitgelegd omdat het daarmee vooral praktisch en effectief bruikbaar is. Dit wijkt op diverse punten af van de technische uitleg die de IT-wereld aan dit begrip geeft.
 • Informatie. Informatie is één van de onderscheidende strategische factoren in de bedrijfsvoering van organisaties, de 4e productiefactor (naast de bekende: Arbeid, Natuur/Grondstof en Kapitaal(goed)). Informatie is de productiefactor, IT is, hoe belangrijk ook, een kapitaalgoed.
 • Management. Governance en het managen/beheren van de productiefactor informatie.

A/I/M bv heeft zich onder meer in de volgende zaken gespecialiseerd:

 1. Opzet, beheer en ontwikkeling van de kennis van de informatie van een organisatie, ook wel de informatiearchitectuur genoemd.
 2. Zware/zwaardere informatie/business analyses, waarbij bedrijfsbrede analyse tot de mogelijkheden behoort. A/I/M bv heeft zich gespecialiseerd in de analyse van informatiestructuren, het specificeren van be-nodigde functionaliteit en de 20 tot 25 andere zaken die nodig zijn om aanbesteding van het realiseren van het door de organisatie gewenste een succes dient te worden. Succes wordt daarbij gedefinieerd in termen van de juiste combinatie tijd, geld en kwaliteit voor de aanbestedende organisatie.
 3. Het auditen van informatie/business analyses.
 4. Mogelijk maken en ondersteunen van uitbesteden/outsourcen (zowel onshore als offshore) van investeringen in en exploitatie van IT. Daarbij is het krijgen en houden van de regie van de organisatie die uitbesteed het voornaamste doel
 5. Het coachen van de mensen die de bovenstaande activiteiten uitvoeren.
 6. Het opleiden van medewerkers t.a.v. informatiearchitectuur, informatie analyse en zware informatiemodellering in de vorm van Masterclasses.
 7. Het doorlichten van organisaties om de informatiepositie vast te stellen.

De huidige informatie- en IT-markt kent vele IT-aanbieders (softwarehuizen, systeemhuizen en IT-adviesbureaus). Organisaties vragen aan hen om IT omdat zij hun informatiehuishouding willen (of moeten) verbeteren. Om dit goed te doen heeft kennis van haar informatie nodig: de informatiearchitectuur (in angelsaksische landen wordt dit ook wel de "Enterprise Information Architecture" genoemd). Deze onderbouwing van de vraag naar informatie heeft in principe weinig met IT gerelateerde vraagstukken te maken. IT-aanbieders (= outsourcers) spelen met hun IT-aanbod op gestelde vragen in. IT-aanbieders houden zich dan ook vooral bezig met de IT-architectuur en/of de Enterprise (IT-)architectuur van organisaties.

De diensten van A/I/M bv omvatten advies voor organisaties, auditing van resultaten, uitvoering van zware analyses, coaching van mensen en Masterclass opleidingen. Kenmerken van deze diensten zijn:

 • Uitgangspunt is dat elke organisatie reeds Architectuur heeft; met de kanttekening dat anno 2007 veel organisaties hun Architecturen nog niet beheren cq. nog niet als gedeelde kennis beheren.
 • In een informatiehuishouding draait het om informatie en niet om de hulpmiddelen waarmee informatie van de juiste kwaliteit op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is voor een heldere prijs.
 • Werken onder Architectuur is per definitie Werken onder Informatiearchitectuur.
 • Onafhankelijk van IT-aanbod. Omdat er geen bindingen zijn is A/I/M bv een betrouwbare partner als bij het investeren in en exploiteren van (aanbesteding, Europese aanbesteding, procurement enz.) een informatiehuishouding (IT-)aanbieders moeten worden ingeschakeld en/of begeleid. Zowel in het kader van insourcing als outsourcing (onshore, offshore, nearshore enz.).
 • Het onder beheer krijgen van de kennis van de informatie van een organisatie kan in gemiddeld 15 tot 20 mensdagen gerealiseerd worden. Dit wordt Architectuurscan (ook wel Nulmeting en Quick Scan) genoemd. Een nog betere, maar veel intensievere optie is om dit werk door medewerkers van een organisatie zelf te laten doen. Het voordeel hiervan is dat zij zeker verantwoordelijk zijn en blijven voor deze kennis. A/I/M bv geeft de (in-house) opleidingen die daarvoor nodig zijn. Deze soort beheer is vergelijkbaar met wat functioneel beheer genoemd wordt, maar dan wel sterk verbreed.
 • De kennis van de informatie van een organisatie, samen haar informatiearchitectuur, is nodig voor Directies en Raden van Bestuur om pro-actief regie te kunnen voeren over investeringen in en exploitatie van haar informatiehuishouding. Management van hulpmiddelen als IT bevindt zich daarbij hoogstens op tactisch niveau in organisaties (bij outsourcing ook daarbuiten).
 • Een Due Diligence Informatie vergelijkt organisaties op basis van hun informatiearchitectuur en geeft direct zicht op problemen die bij fusies en overnames van organisaties kunnen ontstaan. Vooral het integreren van IT-infrastructuren blijkt bij fusies en overnames een grote faalfactor te zijn.
 • De inzet van het juiste personeel met de juiste competenties is cruciaal voor het kunnen bereiken/hebben van een optimale informatiehuishouding. Om die reden is A/I/M bv als geen ander bekend met de benodigde competenties, de verbetering en certificering daarvan.

A/I/M bv bedient de markt met praktische ideeen en oplossingen, waarbij zeer veel praktijkervaring, lateraal denken en een gezonde dosis theoretische kennis de basis is. A/I/M bv heeft voor en met vele organisatie in een groot aantal branches en sectoren gewerkt. Uit deze praktijkervaring is een lange reeks aanbevelingen/endorsements ontstaan.

Daarnaast heeft A/I/M bv vele weblogs, artikelen, columns, presentaties enz. in en buiten Nederland geschreven en gehouden. Veel daarvan kunt u vinden als u de volgende links aanklikt:

A/I/M bv kan uw organisatie helpen als u de kennis van uw informatie wilt verbeteren. Meer weten? Stuur een E-mail, of bel naar 06 - 533 22 595 (Steven van 't Veld). Contact opnemen is uiteraard vrijblijvend.


Copyright 1996 - A/I/M bv.®

Laatste aanpassingen: 5 mei 2012

Architectuur, Informatie & Management b.v.
Postbus 85142, 3009 MC Rotterdam
Fax: 084-223 95 44
Mobiel: 06-533 22 595