English version


Nederlandse versie

Steven's boeken (Nederlands)

Informatiekunde & Architectuur

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

Auteur: Theo de Groot, Jos de Serière, Jan Snijders

Titel: Informatiekunde, ondernemen met informatie

Info: Wolter Noordhoff, 6e druk, ISBN 90-01-80195-1, 2005

Samengevat:

Breed opgezet leerboek, dat veel onderwerpen relatief oppervlakkig raakt. Gaat rond de onderwerpen informatie en informatiekunde diverse keren te kort door de bocht.

Mijn aantekeningen bij dit boek (de voor mij relevante punten):

 1. Hoofdstuk 1 blz 15: "informatie is de verbindende schakel tussen de verschillende activiteiten binnen een bedrijfsproces" en tussen bedrijfsprocessen. Dit is erg kort door de bocht omdat er ook nog grondstoffen zijn, tussenproducten, personeel en vele andere verbindende schakels ingepast in de cultuur enz. die een bedrijfsproces maken tot wat het bedrijfsproces is.
 1. Hoofdstuk 1.1.1 blz 18: Productiefactoren. In dit boek worden de 3 bestaande productiefactoren (vgl. bedrijfsmiddelen) Arbeid, Grondstoffen en Kapitaal aangevuld met de productiefactor Informatie. Niet IT. Een prima idee. Of bedrijven deze productiefactoren verwerven en omzetten in producten en/of diensten is echter sterk de vraag. Het boek ziet dit omzettings-/transformatie-proces als de bedrijfsprocessen van de organisatie. Dit is kort door de bocht, zie ook de volgende aantekening.
 1. Hoofdstuk 1.1.2 blz 20: definitie bedrijfsproces: een chronologische serie activiteiten die gericht is op de productie van goederen of het verrichten van diensten. Met:
  • alleen chronologisch geschakelde activiteiten?
  • productie van goederen/verrichten van diensten: wat te doen met alle andere activiteiten? Een personeelsbeoordeling kan toch ook een bedrijfsproces zijn, net als allerlei ander werk dat rond de COPAFIJTH / PIOFAH verricht wordt. Dit blijkt overigens ten dele ook uit de voorbeelden die gegeven worden.
  • daarbij komt dat men stelt dat men zich in dit boek "alleen beperkt tot het administratieve deel van het proces, dus alleen de papierstromen die een bedrijfsproces vergezelt". Buiten het feit dat veel in het boek over IT gaat of IT raakt is dit een beperking die de lezer/leerling een veel te beperkt gezicht geeft op wat een bedrijfsproces is, of zou moeten zijn.
 1. Hoofdstuk 1.2.1. blz 24: Gegevens en Informatie.
 1. Hoofdstuk 1.2.4 blz 28: informatiekunde is "de kennis van, inzicht in en vaardigheden op het terrein van de informatievoorziening en het aanwenden van moderne informatie- en communicatiehulpmiddelen daarbij". Op deze manier gedefinieerd zie ik geen verschil tussen wat informatica is, en de definitie die veel mensen geven van IT zelf (IT in dit boek is de samenhangende combinatie van computers, in- en uitvoerapparaten, computerprogramma's, netwerken, datacommunicatieverbindingen ed.).

Informatiekunde zou het beste het vak rond informatie als strategisch bedrijfsmiddel (hier: productiefactor), naast het vak van informaticus of IT-er. IT-er zou dan de toepasser van IT zijn, en er is een beweging die de term informaticus de groep mensen laat zijn die met de vakgebieden informatiekunde en IT bezig zijn.

 1. A
 2. A
 3. a
 4. a
 5. a
 6. a

 

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: