English version


Nederlandse versie

Steven's boeken (Nederlands)

Informatiekunde & Architectuur

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

September 2009: NGI-rapport "Wegwijzer voor methoden bij Enterprise Architectuur"

Info: Van Haren Publishing, 1e oplage, augustus 2009, ISBN 978-90-8753-097-6, diverse schrijvers NGI-werkgroep

Hoofdstuk 3: Ontstaan en ontwikkeling van enterprise-architectuurmethoden

In het algemeen

 

Opmerkingen

  1. aaa
  2. aaa
  3. aaa

Hoofdstuk 3: Ontstaan en ontwikkeling van enterprise-architectuurmethoden

De in dit rapport beschreven manier van ontwikkelen van het begrip (enterprise) architectuur vanuit de oudheid tot nu is een zeer beperkte en gerichte versie. Ter adstructie:

De historische verhandeling begint bij de piramides en eindigt bij Capgemini/Sogeti en situaties die passen bij de aanpak van deze IT-leveranciers. Er bestaan gelukkig veel meer op deze wereld dan de vooral op “maakbare architectuur” gerichte manieren van aanpak voor het realiseren van IT-oplossingen volgende de uiteindelijk in dit rapport genoemde “enterprise-architectuurmethoden” (“waar we nu staan”) Archimate, DYA, IAF en TOGAF.

Vitruvius heeft het in zijn werk over functie (utilitas), structuur/degelijkheid (firmitas) en schoonheid (venustas). Dus wat de functie(s) van een geheel zijn, hoe het geheel gestructureerd is en hoe mooi het is (veel later heeft Alberti daar overigens nog het begrip harmonie aan toegevoegd, dus hoe een deel in een geheel past). Dit rapport stelt dat “Architectuur volgens Vitruvius aan minimaal drie kwaliteitsaspecten moet voldoen; functioneel, duurzaam en mooi”. Dit is wel een zeer beperkte uitleg van Vitruvius. Die past op zich wel bij de maakbaarheid van architectuur die deze werkgroep kennelijk wenst te neer te zetten. Zoals eerder gezegd is dit weer het zo blauwe van de IT-wereld zoals Leon de Caluwé dat bedoeld. Het is precies de reden waarom binnen de Bond van Nederlandse Architecten zo lang gewerkt is om aannemers buiten hun gelederen te houden. Iets wat hen uiteindelijk gelukt is, maar waar de IT-wereld nog aan moet beginnen. Bedenken is toch echt iets anders dan maken, waarbij de bedenker de taak heeft om de makers goed genoeg te vertellen wat gemaakt moet worden. Als je echter een maker laat bedenken, dan zal het vooral gemaakt kunnen worden volgens de techniek van die maker. Een houtbouwer zal immers niet echt nadenken over betonbouw, net zoals dat een SAP-specialist vooral en vaak alleen over ERP na zal denken.

Zoals de werkgroep zlrf schrijft wordt in dit hoofdstuk de essentie weergegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van enterprise-architectuur algemeen en enterprise-architectuurmethoden in het bijzonder. Die wereld blijkt zich echter te beperken tot de wereld van en rond IT-leverancier Capgemini/Sogeti. Daarom is het logisch dat men geen andere methoden wil evalueren. Die passen immers vaak niet of nauwelijks in die wereld, of ze worden op de markt gebracht door directe concurrenten van deze IT-leveranciers.

 

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: