English version


Nederlandse versie

Steven's artikelen en presentaties (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

Steven van 't Veld is een onafhankelijk principal (enterprise) informatiearchitect. Hij werkt voor een aantal organisaties als adviseur en coach. Daarnaast doceert hij zijn Masterclass (MBA-niveau) over (Informatie) Architectuur regelmatig. Hij schrijft columns, artikelen en hij spreekt regelmatig tijdens congressen, seminars enz.

Referenties: zie de lijst met afnemers en de gescheven aanbevelingen/endorsements.

Naast deze Nederlandse artikelen, presentaties en boeken bevat deze website ook:

Op deze bladzijden kunt u de volgende publicaties van Steven van 't Veld vinden:

Artikelen

De volgende artikelen zijn geschreven door Steven van 't Veld geschreven, zijn een reactie op gepubliceerde artikelen of zijn artikelen die relevant zijn. Verder zijn er nog enkele relevante artikelen opgenomen die door anderen geschreven zijn:

2012

 • Terug naar het begin
 • 2005
  • 2 december 2005: "Specialist aan vraagkant kost banen"
   • Inzet ict-aannemers neemt af door adviezen op maat. Het aantal ict'ers zal halveren, verwacht Steven van 't Veld. Hij reageert op het Nationaal ICT Debat van Computable en ICT~Office, dat volledig gewijd was aan de arbeidsmarkt in de it.
  • November 2005: "Zijn we nog in staat om te innoveren?" Artikel
  • 28 oktober 2005: Computable "Innoveren of emigreren"
   • ITB- Werkgroep 'Offshoring' schetst scenario voor ict'er. Een werkgroep van ITB heeft zich gebogen over het fenomeen 'offshoring', en in het whitepaper 'Innoveren of emigreren' wordt een advies gegeven. Het whitepaper wordt volgende week aangeboden aan Jan-Kees de Jager, lid van het Innovatieplatform.
  • 8 april 2005: Computable "Informatie-architect definieert zich"
   • Eigen blad moet beroepsvereniging GIA aantrekkelijker maken. Het GIA (Genootschap voor Informatie Architecten) is bezig met een groeispurt. Dat is mede te danken aan de nieuwe koers en het blad I&A dat onlangs het levenslicht zag.
  • Maart 2005: "ICT kan nooit bepalen wat aan kennis nodig is" gepubliceerd in het Informatie & Architectuur kwartaalblad I (blz. 14-15).
  • Januari 2005: "Kennis, Corporate Governance en Architectuur"
   • Kritische beschouwing van het rapport "Rethinking the European Agenda" dat in augustus 2004 gepubliceerd is in opdracht van Laurens Jan Brinkhorst, Minister van Economisch Zaken
 • Terug naar het begin
 • 2004
  • 25 juni 2004: Computable "ITB officieel opgericht"
   • Kruisbestuiving tussen verenigingen. De ITB (Samenwerkende IT-Beroepsgroepen) heeft zijn samenwerkingsverband geformaliseerd in een officiële vereniging. In totaal vertegenwoordigt het ongeveer zesduizend leden van de belangrijkste beroepsgroepen in Nederland.
  • 2 juni 2004: AutomatiseringGids "IT-Beroepsgroepen verenigen zich in ITB"
   • It-beroepsgroepen verenigen zich in de ITB. Het bestuur van ITB (Samenwerkende IT Beroepsgroepen) heeft de officiële oprichting van deze vereniging bekendgemaakt. ITB bundelt de krachten en kennis van vooralsnog acht beroepsgroepen, te weten GIA, Gvib, Ispg, Nesma, NGN, Nvbi, Scia en Testnet. Samen vertegenwoordigen zij zesduizend leden.
  • 1 juni 2004: AutomatiseringGids "Verbond van IT-beroepsgroepen officieel opgericht"
   • Het samenwerkingsverband ITB (Samenwerkende IT-Beroepsgroepen) is officieel opgericht
  • 29 april 2004: AutomatiseringGids "IT-zelfstandigen proberen krachten weer te bundelen"
   • De belangenverenigingen voor zelfstandige automatiseerders doen een nieuwe poging om één breed platform voor zelfstandige IT’ers te vormen.
  • 13 februari 2004: Computable "Architect doet meer dan modelleren"
   • Onder de kop 'Architectloze architecturen' passeerden in razende vaart een aantal meningen de revue die de lezer nogal ver buiten de werkelijkheid voeren, meent Steven van 't Veld.
  • 30 januari 2004: Computable "Architectloze architecturen"
   • Laten we een punt zetten achter die drukdoenerij over een titel. Architecturen zijn ook mogelijk zonder dat er een architect aan te pas komt, meent Jaap Bloem (Sogeti). Zie de reactie in de Computable van 13 februari 2004.
 • Terug naar het begin
 • 2003
  • 19 december 2003: Computable "Architecten zijn te intern gericht"
   • Opinie: architecten zouden in de discussie over de titel 'architect' meer moeten kijken naar de verwachtingen van de klant, menen Martin van den Berg en Paul Teeuwen van het NGI.
  • 11 december 2003 AutomatiseringsGids "Over ICT-architect is meer te zeggen"
   • Wie een ICT-architect met een requirement engineer vergelijkt, loopt vast. Er bestaat een essentieel verschil tussen beiden. De eerste kijkt probleemgericht, de ICT-architect organisatiebreed.
  • 28 november 2003: Computable "NAF en SCIA als twee egeltjes"
   • Het vormen van een front naar de fysieke buitenwereld in de discussie om het gebruik van de architectentitel gaat het NAF en de Scia slecht af.
  • 28 november 2003: Computable "Niet wachten op proefproces"
   • NAF wil verregaande samenwerking tussen architecten. "We moeten in de discussie met de bouwkundig architecten tot de slotsom komen dat er verschillende architecten zijn", zegt Rob Kruijk, voorzitter van het Nationaal Architectuur Forum (NAF). "Er is ook plaats voor digitale architecten in de wereld, daar ben ik van overtuigd, maar of we die titel kunnen voeren en de wet veranderd wordt, weet ik niet. Het is belangrijker dat erkend wordt dat architecten dragers zijn van hoogwaardige kennis."
  • 28 november 2003: Computable "Cowboys en indianen"
   • Scia: 'Commerciële belangen vertroebelen discussie'
    "De botsing tussen het Scia en het NAF heeft een heel andere oorsprong dan de discussie tussen de informatiewereld en de bouwwereld", zegt Steven van 't Veld, voorzitter van het Scia. "De bouwwereld heeft gewoon last van ons. Ze gedogen ons gebruik van de architectentitel, als we maar duidelijk zijn dat het om ict gaat."
  • 21 november 2003: Computable "Beroepsvorming noodzakelijk in IT-sector"
   • 'De wildgroei moet eruit'. Het it-werkveld is onoverzichtelijk en versnipperd. Het ITB (IT Beroepsgroepen) wil daar verandering in brengen en hield daarom vorige week de bijeenkomst 'Samen Sterker'. Door de onduidelijkheid en onbalans op het gebied van beroepsprofielen, opleidingen en beroepseisen te verminderen, wil de ITB meer vertrouwen in de it-markt creëren.
  • 20 november 2003: AutomatiseringGids "IT-beroepsverenigingen kunnen na jaren touwtrekken nog steeds niet door een deur"
   • In tegenstelling tot de leveranciers zijn de beroepsgroepen binnen de ICT niet of nauwelijks georganiseerd. Het werkveld is onoverzichtelijk en versnipperd en het lukt de verschillende vak- en beroepsverenigingen maar niet om op een lijn te komen.
  • 13 november 2003: AutomatiseringGids "Met de titel ICT-architect is niets mis"
   • Overtreden ICT-architecten de ‘wet op de architectentitel’? Volgens de Stichting Bureau Architectenregister (SBA) wel, zij dreigt zelfs met dwangsommen. Bedenkelijke oorlogstaal, zegt Peter van Schelven (juridisch medewerker van Nederland-ICT, tegenwoordig ICT-office: de vereniging van IT-leveranciers). De stichting is naïef en formalistisch. Naar de geest van de wet behoort de ICT-architect tot de lijst van uitzonderingen, evenals de nautische en jachtarchitect.
  • 6 november 2003: AutomatiseringGids "ICT-Architect wil te veel"
   • De functie van ICT-architect staat ter discussie. Is zijn werk te vergelijken met dat van een bouwkundig architect? Er bestaat wel degelijk verschil, concludeert Peter van Lith. ICT’ers proberen te veel van alles verstand te hebben en dit komt de kwaliteit van de toepassingen vaak niet ten goede. Zij moeten meer overlaten aan bedrijfskundigen en interaction designers.
  • 3 november 2003: AutomatiseringGids "IT Beroepsgroepen komen samen"
   • Persbericht ITB bijeenkomst 13 november 2003
  • 17 oktober 2003: Computable "Synergie en convergentie met respect voor iedereen"
   • Rob Kruijk: Het gebruik van de titel 'architect' in de ict-wereld blijft de gemoederen bezighouden. Nadat vorige week voorzitter Van 't Veld van de Stichting ter Certificering van Informatie Architecten in Computable duidelijkheid wist te verschaffen over de positie die zijn stichting in de discussie inneemt, is het deze keer de beurt aan Rob Kruijk, voorzitter van het Nederlands Architectuur Forum.
  • 10 oktober 2003: Computable "'Architect' geeft duidelijkheid"
   • De titel 'architect' hoort bij een specifieke beroepsgroep, namelijk die van de mensen die een opleiding bouwkunde hebben afgerond. Maar hoe zit het met de 'titel' systeemarchitect, vraagt Wouter van Ooijen zich af. Het woord 'architect' geeft in de ict-branche juist extra duidelijkheid, betoogt hij.
  • 3 oktober 2003: Computable "Alle architecten samen door één deur"
   • Sinds enkele weken woedt er een felle discussie over het gebruik van de titel 'architect' in de informatie- en it-sector. Voorzitter Steven van 't Veld van de Stichting ter Certificering van Informatie Architecten (Scia) vindt het daarom hoog tijd om enige achtergrondinformatie te geven bij wat de Scia in dezen heeft ondernomen. Verder licht hij het standpunt van de stichting nader toe.
  • 18 september 2003: AutomatiseringGids "Peiling: Buitenlandse kenniswerkers"
   • Het kabinet-Balkenende wil minder drempels opwerpen voor de instroom van buitenlandse kenniswerkers in ons land. Uit de ruim vijfhonderd reacties op onze peiling blijkt dat 70 procent van de respondenten dat geen goed idee vindt.
  • 12 september 2003: Computable "Titel architect taboe in ICT"
   • Bouwkundig architecten hebben genoeg van onduidelijkheid. De Stichting Bureau Architectenregister (SBA) wil een forse dwangsom opleggen wanneer in de ict-wereld de titel 'architect' onrechtmatig gebruikt wordt en daarmee verwarring schept.
  • 12 september 2003: Computable "Onenigheid in de branche"
   • NAF heeft een andere mening dan SCIA over het gebruik van de titel Architect in de Informatie- en IT-sector.
  • 12 september 2003: Computable "Architectentitel is wettelijk beschermd"
   • Rob van de Elst (SBA): De wet op de architectentitel verbiedt informatici om de titel 'architect' te voeren. Rob van der Elst (SBA) verzoekt hen namens De Stichting bureau architectenregister hiermee bij hun presentatie rekening te houden om juridische procedures te voorkomen.
  • 4 juli 2003: Computable "Certificering informatici blijft omstreden"
   • VRI en beroepsgroepen verschillen van mening. De IT Beroepsgroepen (ITB) en de Vereniging voor Register Informatici (VRI) hebben onenigheid over de manier van certificering van informatici. "VRI-bestuurder Arjan van Dijk spreekt op een aantal punten voor zijn beurt", vindt Steven van 't Veld, voorzitter van het Genootschap voor Informatie Architecten (GIA).
  • 5 juni 2003: AutomatiseringGids "Informatiearchitecten overheid verenigen zich"
   • Informatiearchitecten van departementen en aan de ministeries gelieerde organisaties verenigen zich op 25 juni in een forum (IFO).
  • 2 mei 2003: Computable "Weg vrij voor certificering registerinformatici"
   • VRI ontkoppelt beroepsvereniging en register. Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Register Informatici (VRI) is besloten om de vereniging en het register te ontkoppelen. Dat maakt de weg vrij voor certificering.
  • 1 mei 2003: AutomatiseringGids "ERP-oorlog dreigt bij Defensie"
   • Cap Gemini Ernst & Young en LogicaCMG moeten zich uit tal van projecten bij Defensie terugtrekken. De overige dienstverleners die zakendoen met de krijgsmacht eisen dat aan deze voorwaarde uit de ERP­tender voldaan wordt. Met reactie.
 • 3 april 2003: AutomatiseringGids "Negatieve verhalen over ICT dodelijk voor instroom HBO­informatica"
  • Een snel veranderende arbeidsmarkt, een dalende instroom, de omschakeling naar een bachelor/master­structuur, de conversie van vier naar drie opleidingen: er gebeurt nogal het een en ander in de sector informatica in het Hoger Beroepsonderwijs. Tijd voor een interview met het HBO­I­bestuur. Reactie op het artikel van 6 februari 2003 in AutomatiseringGids.
 • 27 maart 2003: AutomatiseringGids "Professoren en hun hobby’s"
  • Volgens Steven van ‘t Veld holt de kwaliteit van het informaticaonderwijs achteruit en besteden professoren graag hun geld aan eigen hobby’s. Dat valt wel mee, betogen Jan Dietz, Erik Proper en Hans van Vliet. Reactie op het artikel van 6 februari 2003 in AutomatiseringGids.
 • 21 februari 2003: Computable "Eerste certificaten architecten informatievoorziening: Van harte gefeliciteerd!"
  • Prof. dr. Wolffried Stucky, voorzitter van de Europese ict-branchevereniging Cepis, reikte vorige week donderdag in de Koepelkerk in Amsterdam de eerste certificaten uit aan architecten in de informatievoorziening.
 • 6 februari 2003: AutomatiseringGids "ICT­sector heeft behoefte aan duidelijkheid rond functies en opleidingen"
  • De beroepspraktijk en het informaticaonderwijs zijn niet goed op elkaar afgesteld. Bovendien bestaat er enorme diffusie rond de inhoud van de veelheid aan functies in de sector. Klanten zijn het inmiddels spuugzat, weet Steven van ‘t Veld, die zich inspant voor een heldere omschrijving van IT­functies.
 • Terug naar het begin
 • 2002
  • november 2002: LAC 2002 "To be or not to be an architect"
  • 13 juni 2002: AutomatiseringGids "De peiling: Is voor IT-functies een HBO-opleiding nodig?"
   • Resultaat van een peiling van AutomatiseringsGids: werkgevers lijken minder geïnteresseerd in ICT-ers op mbo-niveau. Tweederde van de bezoekers van de website vindt echter niet dat functies in de ICT tegenwoordig minimaal een hbo-opleiding vereisen.
  • 9 mei 2002: AutomatiseringGids "Overnemen van bestaand model niet professioneel"
   • Door: Hans Mulder en Victor van Reijswoud: reactie uit de bouwwereld op hun artikel ‘IT’er moet bouwwereld als model loslaten’ (4 april).
  • 2 mei 2002: AutomatiseringGids "Metafoor wel degelijk van toepassing"
   • Door: Math Dicker en Karel Lemmen: in het artikel van Hans Mulder en Victor van Reijswoud (4 april) wordt gesteld dat de bouwwereld als metafoor niet meer toepasbaar is binnen het architectenwerkveld in de IT. Niet alleen is deze bewering onjuist, de auteurs tonen in hun artikel zelf aan dat deze metafoor wel degelijk van toepassing is.
  • 2 mei 2002: AutomatiseringGids "Bouwwereld als metafoor"
   • Door: samenvatting van Hans Bosma: ICT-architecten moeten zich niet blind staren op de samenwerkingsrelaties in de bouwwereld. Het idee, zoals Mulder en Van Reijswoud zeggen, dat de traditionele rolverdeling in de bouw model kan staan voor de IT-branche is een mythe. Een oude discussie zegt Steven van ’t Veld in zijn commentaar. Een drogredenering concludeert Hans Bosma. Math Dicker en Karel Lemmen ten slotte spreken over een ‘mooie tegenspraak’.
  • 2 mei 2002: AutomatiseringGids "Oude discussie"
   • Door: Steven van 't Veld: de discussie die Hans Mulder en Victor van Reijswoud 4 april zijn gestart, is oud. De relativiteit van de vergelijking met de bouwwereld is reeds lang onderkend en het is jammer dat deze discussie nu weer nieuw leven wordt ingeblazen.
  • Mei 2002: "Nog steeds nauwelijks opleidingen voor informatiearchitecten" gepubliceerd in het maandblad Informatie (blz. 44-45)
  • 25 april 2002: AutomatiseringGids "Harde kern VRI wil aansluiting bij NGI"
   • Door Chris Nap: de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging van Register Informatici (VRI) vorige week, droeg als ondertitel: ‘Hoe halen we de VRI uit het slop?’
  • 4 april 2002: AutomatiseringGids "IT'er moet de bouwwereld als model loslaten"
   • Door Hans Mulder en Victor van Reijswoud. ICT-architecten moeten zich niet blind staren op de samenwerkingsrelaties in de bouwwereld. Het idee dat de traditionele rolverdeling in de bouw model kan staan voor de IT-branche is een mythe.
 • Terug naar het begin
 • 2001
 • Terug naar het begin
 • 2000
 • Terug naar het begin
 • 1999
  • 2 december 1999: AutomatiseringGids "Architecten tegen plannen taakgroep"
   • Door Chris Nap: de krapte op de arbeidsmarkt moet worden opgelost door een fundamentele bezinning op IT binnen bedrijven, zegt het Genootschap voor Informatie Architecten. De Task force Risseeuw "Werken aan ICT" schiet zijn doel voorbij.
  • Nr 1. oktober-december 1999: "Beginnen met Informatie-Architecturen?" gepubliceerd in het kwartaalblad Architectuur & Infrastructuur (A&I, blz. 4-9)
  • Juni 1999: "Informatie-Architecturen in de Praktijk" gepubliceerd in het maandblad Informatie (blz. 52-61)
  • 28 januari 1999: AutomatiseringGids "VRI legt IT-functies opnieuw in model vast"
   • Door Chris Nap: Het VRI-systeem voor functiekwalificatie en rubricering van informatici, L_PASO genoemd, is eindelijk klaar. Voor het kan worden toegepast in de IT-branche, zullen we echter maanden verder zijn.
  • 28 januari 1999: AutomatiseringGids "Getob over definitie Informatiearchitect"
   • NGIA komt maar moeizaam tot een consensus over de definitie van het begrip informatiearchitectuur.
 • Terug naar het begin
 • 1998
  • November 1998: "Artikel Informatiekundige Architecturen en Informatie-Architecten" gepubliceerd in het maandblad Informatie
   • a
  • 13 augustus 1998: AutomatiseringGids "Beroepsvereniging voor informatiearchitecten"
   • Persbericht over oprichting Nederlands Genootschap voor Informatie Architecten (NGIA).
  • 31 juli 1998: Computable "Informatie-architecten verenigen zich"
   • Veel Informatie-architecten hebben positief gereageerd op de oprichting van een belangenorganisatie voor hun beroepsgroep. Dit bevestigt voorzitter Steven van 't Veld van het Nederlands Genootschap voor Informatie-architecten (Ngia).
  • 23 juni 1998: Computable "Architectuur als bestemmingsplan"
   • Gestructureerd nadenken over de inzet van informatietechnologie.
   • Wanneer we zo'n zesduizend informatie-architecten zouden opleiden, dan kan bij een gelijkblijvende werklast het aantal IT'ers in Nederland worden gehalveerd", zo luidt de uitdagende stelling van Steven van 't Veld, voorzitter van de Nederlandse Gebruikersgroep voor Gestructureerde Ontwikkelingsmethoden (NGGO) en het Genootschap voor Informatie Architecten (GIA). We moeten volgens hem weer gestructureerd gaan nadenken over de inzet van informatietechnologie. Dat hebben veel automatiseerders nagelaten in de jaren negentig. Het gevolg ondervinden de gebruikers nog dagelijks aan den lijve.
 • Terug naar het begin
 • 1997
  • 19 september 1997: Computable "Praktijkervaringen met ontwikkeltools"
   • Ontwikkeltools worden altijd met veel lovende woorden door de leveranciers geannonceerd. Of die producten in de praktijk ook datgene doen, wat de leveranciers beloven, is nog maar de vraag. Om een antwoord op die vraag te geven, start ID Research in samenwerking met Computable een grootscheeps onderzoek onder meer dan tienduizend gebruikers. De resultaten van Toolvision'98 worden volgend jaar maart gepresenteerd.
  • EERDERE ARTIKELEN ZIJN NIET ELEKTRONISCH BESCHIKBAAR
 • Terug naar het begin

Presentaties

De volgende presentaties zijn gegeven door Steven van 't Veld:

2006

 • DAMA Belux bijeenkomst in Brussel

Terug naar het begin

2006

Terug naar het begin

2005

 • maart 2005: Presentatie Databasesystems 2005
 • 24 februari 2005: Presentatie Centric

Terug naar het begin

2004

 • 22 september 2004: Presentatie NGI werkgroep Architectuur
 • 10 mei 2004: Presentatie Zelfstandige IT-ers (NGI-ZIT)
 • maart 2004: Presentatie Databasesystems 2004

Terug naar het begin

2003

 • 2003: Presentatie SBIT conferentie "IT Governance and Strategic Alignment"
 • maart 2003: Presentatie Databasesystems 2003

Terug naar het begin

2002

 • december 2002: presentatie ABNAMRO
 • 12 april 2002: Presentatie Molenaar & Lok
 • 26 maart 2002: Presentatie Databasesystems 2002 (trackvoorzitter en presentator)
 • 10 maart 2002: Presentatie Mitopics

Terug naar het begin

2001

 • november 2001: Presentatie Landelijk Architectuur Congres (LAC) 2001 "Skills van de Architect en certificatie"
 • 23 november 2001: Presentatie VRI
 • 22 mei 2001: Presentatie Spider Informatie Architectuur en IT-Architecturen
 • 29 maart 2001: Presentatie NESMA
 • maart 2001: Presentatie Databasesystems 2001
 • 14 februari 2001: Presentatie Modulor

Terug naar het begin

2000

 • 19 september 2000: Presentatie NVBI

Terug naar het begin

1999

 • 15 september 1999: Presentatie gastcollege Katholieke Universiteit Brabant (KUB)
 • 8 maart 1999: Presentatie NOVI Gemeente Tilburg
 • 25 januari 1999: Presentatie Interex

Terug naar het begin

voor 1999

 • 24-25 november 1994: NIOC 2004 Presentatie EISS: de Europese standaard voor functieclassificatie voor informatici

Boeken

De volgende boeken zijn door en/of met Steven van 't Veld geschreven:

1992

 • Boek over Het Testen van Informatiesystemen.

1990 / mei 1991

Terug naar het begin

 

A/I/M bv is in staat om u te helpen bij het ontwikkelen en beheren van uw informatie als een bedrijfsmiddel. Wilt u meer informatie hebben?


Copyright 1996 - A/I/M bv.®

Laatste wijziging: 5 mei 2012

Architectuur, Informatie & Management bv
Postbus 85142, 3009 MC Rotterdam
Fax: +31/0 84-223 95 44
Mobiel: +31/0 6-533 22 595